จัดงานบรรยายในหัวข้อ “Lecture BEGO Implant system” ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ทันตแพทย์ สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี

478 Views  | 

จัดงานบรรยายในหัวข้อ “Lecture BEGO Implant system” ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ทันตแพทย์ สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานบรรยายในหัวข้อ “Lecture BEGO Implant system” ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ทันตแพทย์ สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี โดยภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ Intro BEGO Implant system , Tips for implantation และ BEGO cases(Single to rehabilitation cases) ทั้งนี้บริษัท พรอมมิเน้นท์ ขอกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy